1 تا 2.5 میلیارد تومان

طراحی جلو و سه رخ بی‌ام‌و 330i

حدود قیمت :‌ 1 تا 2.5 میلیارد تومان

طراحی بخش جلویی بی‌ام‌و 530i

حدود قیمت :‌ 1 تا 2.5 میلیارد تومان

نمای سه رخ بی‌ام‌و 650i گرن کوپه

حدود قیمت :‌ 1 تا 2.5 میلیارد تومان

سه رخ بی‌ام‌و 528i

حدود قیمت :‌ 1 تا 2.5 میلیارد تومان

سه رخ بی‌ام‌و 320i

حدود قیمت :‌ 1 تا 2.5 میلیارد تومان

نمای جلوی بی‌ام‌و 120i

حدود قیمت :‌ 1 تا 2.5 میلیارد تومان

نمای جلوپنجره بی‌ام‌و X6 xDrive50i

حدود قیمت :‌ 1 تا 2.5 میلیارد تومان