150 تا 300 میلیون تومان

فروش نقدی هایما

هایما S5

ایران خودرو

حدود قیمت :‌ 150 تا 300 میلیون تومان

برلیانس V5

حدود قیمت :‌ 150 تا 300 میلیون تومان

لیفان X60

لیفان

حدود قیمت :‌ 150 تا 300 میلیون تومان

ام وی ام X22

ام وی ام X22

ام وی ام

حدود قیمت :‌ 150 تا 300 میلیون تومان