قوانین و مقررات خرید خودرو

– عودت خودرو مورد معامله و فسخ قرارداد پس از ثبت درخواست توسط خریدار در سایت به هیچ عنوان امکان پذیر نبوده و شرکت سپند خودرو هیچ گونه مسئولیتی از این بابت ندارد لذا خریدار اعلام رضایت مینماید که در صورت انصراف از خرید از سمت خریدار  مبلغ پرداختی متقاضی به عنوان ضرر و زیان منظور خواهد شد ، ضمنا شرکت سپند خودرو موظف به تحویل خودرو در زمان تحویل آن به خریدار به صورت سالم و بدون نقص می باشد.

– حداقل زمان اعلامی توسط شرکت بابت انجام امور تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو ۳۰ روز کاری می باشد.

– کلیه مدارک مورد نیاز خریدار از قبیل قرارداد ، بیمه نامه شخـص ثالث و گارانتی در زمان تحویل خودرو به خریدار تحویل خواهد شد ، در غیر اینصورت به محض دریافت آن به خریدار تحویل خواهد شد.

– پلاک نصب شده بر روی خودرو تا زمان انجام تعویض پلاک نزد خریدار به صورت امانت بوده و این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اموری مانند رفع توقیف خودرو نداشته و تمامی عواقب و  هزینه های آن به عهده خریدار می باشد.

– خریدار موظف است در تاریخ اعـــلامی شرکت جهت انجام امور تعویض پلاک و تنظیم سند قطعی خرید در محل های اعـلامی توسط شرکت حضور یابد.در صورت عدم حضور خریدار در زمانهای اعلامی ، شرکت سپند خودرو آریا هیچگونه مسئولیتی در رابطه با انتقال مالکــیت خودرو به خریدار را ندارد.

اینجانب اعلام مینمایم که با علم و آگاهی کامل و در صـحت و سلامت عقلی و با رضایـت کامل خـود اقدام به خرید خودرو نموده و هیچگـونه نارضایتی و عــدم اطلاع شرایط خرید خودرو را نداشته و کلیه موارد فوق به اطلاع اینجانب رسیده است.

هدف سپند خودرو ارائه هرچه بهتر خدمات میباشد.